Urząd Skarbowy w Lubinie


Jesteś 654210 gościem od 09.03.2006
Data aktualizacji: 19.06.2012

 

URZĄD SKARBOWY

Ul. Marii Skłodowskiej - Curie 94

59-300 Lubin

woj.dolnośląskie

 

Godziny urzędowania:

środa: 7.30- 18.00

pozostałe dni robocze: 7.30- 15.30

 

kontakt:

fax:76/847-84-70

e-mail: us0212@ds.mofnet.gov.pl

strona internetowa: www.us.lubin.pl

 

Ważniejsze numery telefonów:

 

Centrala

76-74-61-100

Sekretariat urzędu

76-7461-101

Naczelnik Urzędu

76-7461-101

Zastępca Naczelnika I

76-7461-102

Zastępca Naczelnika II

76-7461-101

Główny księgowy

76-7461-202

Komornik skarbowy

76-7461-129

Samodzielny Dział Egzekucji Administracyjnej

76-7461-118 do -128

Kancelaria urzędu

76-7461-100

 

Informacja (Sala Obsługi Klienta)

 

76-7461-237(-233)

Referat Obsługi Bieżącej i Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej

76-7461-116

(-201,-231,-229)

Referat Orzecznictwa Podatkowego

76-7461-181 (-183,-185-188,191,197)

Wieloosobowe Stanowisko Pracy Udzielania Ulg w Spłacie Zobowiązań Podatkowych i Zabezpieczeń i Odpowiedzialności za Zobowiązania Podatkowe

76-74-61-193

Dział Rachunkowości Podatkowej

76-7461-148 do 152

(-159,-200)

Referat Przetwarzania Danych i Czynności Sprawdzających

76-7461-137 do -141,

(-110,-114,-133)

Stanowisko Pracy Karnych Skarbowych

76-7461-146

Wieloosobowe Stanowisko Pracy Rachunkowości Budżetowej

76-7461-170

Dział Kontroli Podatkowej

76-7461-153 do -157

(-172,-227)

Samodzielny Referat Organizacji i Logistyki

76- 7461-165

(-161,-162,-166,-168)

 

Wieloosobowe Stanowisko Pracy Analiz i Planowania

 

76-7461-173

Zaświadczenia dot. samochodów sprowadzonych z zagranicy                          

76-7461-145

Zaświadczenia                                                                                            

76-7461-230

Zaświadczenia dot. zaległości podatkowych

76-7461-147

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubinie mgr Dariusz Polakowski

Zastępca Naczelnika mgr Danuta Kozik

Zastępca Naczelnika inz Leonarda Chojnacka